“मी ऋणी तुमचा…..”

"मी ऋणी तुमचा....." मी रितेश हनमंत नलावडे . डॉन बॉस्को शाळेचा क्रिकेट मध्ये आवडीने सहभागी होऊन कौशल्य दाखवणारा विद्यार्थी. मी 'क्रिकेट ' या शब्दा बरोबरच 'अभ्यास' या शब्दालाही महत्व दिले. दोन्हीचा समतोल साधत मी यशाचे शिखर गाठू शकलो . प्रामाणिक पणे केलेली मेहनत ,...

Powered by Intellischools